Jaunumi

SIA "Topdesign Baltikum" ir noslēdzis 2016.gada 22. aprīlī līgumu Nr. SKV-L-2016/99 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Šajā pasākuma ietvāros SIA TOPDESIGN BALTIKUM” piedalījās starptautiskajās izstādēs Maskavā un Viļnā un iepazīstināja potenciālos klientus ar jaunājām kolekcijām.